به مناسبت هفته پژوهش و بزرگداشت روز جهانی زبان عربی، دانشکده اصول الدین نشست علمی برگزار می کند.
در این نشست که به صورت مجازی برگزار می گردد، دکتر مهدی ناصری، عضو هیئت علمی و مدیر گروه عربی دانشگاه قم با عنوان« شناخت هسته اصلی جمله در ترجمه قرآن» و دکتر مهدی شهیدی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه عربی دانشکده اصول الدین با موضوع«دستور زبان و اصالت انتقال پیام» سخنرانی خواهند کرد.
خاطرنشان می سازد این نشست، سه شنبه 2 دیماه 99 - ساعت 15:30 تا 17 به صورت همزمان از طریق لینک http://majazi.osool.ac.ir/pazhohesh (نرم افزار Adobe Connect) و اینستاگرام به نشانی http://www.instagram.com/osoolqom قابل مشاهده خواهد بود.

کلیه حقوق این پایگاه متعلق است به
دانشکده اصول الدین قم