انعقاد تفاهم نامه چاپ کتاب
انتشارات دانشکده اصول الدین و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برای چاپ کتاب « کرونا، دین و الهیات» تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
به گزارش مدیریت امور پژوهش و انتشارات دانشکده، این کتاب که از سوی آقای دکتر محمّد رصّافی، عضو هیأت علمی دانشکده اصول الدین قم به سفارش مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه‌های علمیه، تدوین گردیده است، در نزدیک به 260 صفحه در قطع رقعی، به واکاوی بحران کرونا در پرتو الهیات و آموزه های اسلامی می پردازد.
زمان این تفاهم نا مه از تاریخ انعقاد آن، یکساله بوده و شمارگان نهایی آن 1000 نسخه در نظر گرفته شده است.

اخبار
1400/06/08
دکتر سیدمحمد موسوی مقدم، معاون پژوهش پردیس فارابی دانشگاه تهران با مدیریت پژوهش و امور انتشارات دانشکده اصول الدین قم، دیدار کرد.
در این دیدار با گرامی داشت یاد و خاطره...
1400/04/27
به منظور آشنایی با دیدگاه های مسئول کتابخانه پژوهشکده حج و زیارت و استفاده از تجربه های نامبرده در امر فهرست نویسی کتابها و چگونگی ورود اطلاعات کتاب در سامانه...
1400/04/19
انتشارات دانشکده اصول الدین و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برای چاپ کتاب « کرونا، دین و الهیات» تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
به گزارش مدیریت امور پژوهش و انتشارات دانشکده، این...
1400/03/24
سامانه Moodle یک بستر نرم افزاری آموزش الکترونیکی است که اجازه می دهد تا استاد و دانشجو در یک بستر الکترونیکی با یکدیگر ارتباط و تعامل داشته باشند.
دسترسی و...
کلیه حقوق این پایگاه متعلق است به
دانشکده اصول الدین قم